Văn bản mới nhất
   Tin ảnh
   Tiêu điểm
Huyện Tư Nghĩa chăm lo Tết cho đối tượng chính sách - xã hội
Đội bóng liên danh giữa phòng VH-TT và phòng LĐ-TB&XH giành chức vô địch Giải bóng đá Chi đoàn UBND huyện năm 2015
Cánh đồng mẫu lớn - Phương thức sản xuất mới
Xây dựng nông thôn mới: Nhìn từ Nghị quyết của Đảng
Có thể nói, việc xây dựng chương trình hành động thực hiện 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy - trong đó có Nghị quyết số 03-NQ/TU về “phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020” và 2 nghị quyết chuyên đề của huyện về “phát triển giao thông” và “kiên cố hóa kênh mương”, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tư Nghĩa năm qua. Hy vọng trong năm Nhâm Thìn – 2012 này, nông thôn ở Tư Nghĩa sẽ “mới” nhanh hơn dưới ánh sáng và tác động tích cực của những nghị quyết này.
18/1/2012   |   Xem chi tiết
Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “TD ĐKXD ĐSVH ở KDC” trong giai đoạn mới
Cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động vào năm 1955.
26/9/2011   |   Xem chi tiết
Huyện Tư Nghĩa quyết tâm thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong những năm đến
Trong những năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã được tổ chức thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, nhất là ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, quan hệ hài hòa trong gia đình và xã hội. Đồng thời có tác động thiết thực đến sự ổn định phát triền kinh tế - xã hội, ANQP trên địa bàn huyện.
26/9/2011   |   Xem chi tiết
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn huyện.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) là cuộc vận động lớn của Đảng, được xác định là một trong bốn giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 5 (khoá VIII ) và kết luận Hội nghị BCH Trung ương 10 (khoá IX) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
19/9/2011   |   Xem chi tiết
Tư Nghĩa làm việc nghĩa
Làm việc nghĩa, nhất là đối với những gia đình có công với nước là điều phải làm. Thế nhưng, với một huyện thuần nông như Tư Nghĩa mà làm được rất nhiều việc nghĩa đối với những gia đình cách mạng thì là điều đáng được ghi nhận, đáng để biểu dương.
16/9/2011   |   Xem chi tiết
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1727469
Đang trực tuyến: 44