Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 3634/QĐ-UBND 19/7/2017 Quyết định Phân bổ kinh phí cho phòng Giáo dục và Đào tạo để chi trả tiền chênh lệch sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở 06 tháng đầu năm 2017
2. 3633/QĐ-UBND 19/7/2017 Quyết định Phân khai kinh phí để thực hiện dự án đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/5000 và cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 07 xã: Nghĩa Điền, Nghĩa Lâ,, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, và Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
3. 3632/QĐ-UBND 19/7/2017 Quyết định Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu chính phủ năm 2016 sang năm 2017
4. 226/BC-UBND 19/7/2017 Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2017
5. 1320/UBND 19/7/2017 Công văn Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (vốn sự nghiệp)
6. 1315/UBND 19/7/2017 Công văn Thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2017
7. 74/KH-UBND 18/7/2017 Kế hoạch Tổ chức Lễ tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ
8. 3631/QĐ-UBND 18/7/2017 Quyết định Thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp xâm canh của một số hộ dân xã Sơn Nham, đất khu vực núi Hòn Dum và đất rừng thông tại xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa
9. 3630/QĐ-UBND 18/7/2017 Quyết định Phân bổ kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (đợt 1 năm 2017)
10. 3629/QĐ-UBND 18/7/2017 Quyết định Điều chỉnh giảm kinh phí chi thường xuyên đã giao cho Huyện đoàn trong dự toán năm 2017
11. 173/TTr-UBND 18/7/2017 Tờ trình Đề nghị hỗ trợ xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng khóa khăn về nhà ở
12. 1311/UBND 18/7/2017 Công văn Nhu cần kinh phí tăng cường cơ sở, vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2018-2022
13. 1310/UBND 18/7/2017 Công văn Triển khai thực hiện kế hoạch số 87-KH/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi
14. 1291/TB-UBND 18/7/2017 Thông báo Uỷ quyền giải quyết công việc của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa từ ngày 21/7/2017 đến ngày 26/7/2017
15. 3539/QĐ-UBND 17/7/2017 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính (Trần Thanh Sang)
16. 225/BC-UBND 17/7/2017 Báo cáo Tình hình hoạt động của trang thông tin điện tử huyện Tư Nghĩa trong 06 tháng đầu năm 2017
17. 223/BC-UBND 17/7/2017 Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017
18. 220/BC-UBND 17/7/2017 Báo cáo Sơ kết công tác PCCC và CNCH 06 tháng đầu năm 2017 (từ ngày 16/11/216 đến 31/5/2017)
19. 1308/UBND 17/7/2017 Công văn Rà soát, đánh giá độc lập các quy định của Pháp luật về đầu tư công
20. 1307/UBND 17/7/2017 Công văn Phê duyệt báo cáo kỹ thuật công trình và triển khai thi công xây dựng công trình: trường tiểu học thị trấn Sông Vệ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 12668 văn bản