Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 6318/QĐ-UBND 20/11/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 02 tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
2. 2251/UBND 20/11/2017 Công văn Xét chọn gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn để hỗ trợ nhà ở
3. 2181/TB-UBND 20/11/2017 Thông báo Kế hoạch thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Điền, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận
4. 366/BC-UBND 17/11/2017 Báo cáo Tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
5. 2241/UBND 17/11/2017 Công văn Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội Đoàn thể, Hội Luật gia huyện Tư Nghĩa
6. 2240/UBND 17/11/2017 Công văn Đầu tư xây dựng dự án chỉnh trang khu dân cư phía Nam Bệnh viện đa khoa huyện Tư Nghĩa
7. 2239/UBND 17/11/2017 Công văn Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là 10 lô đất thuộc dự án: khu dân cư phía Nam UBND thị trấn La Hà và lô số 69 thuộc dự án: chỉnh trang đô thị và quy hoạch khu dân cư phía Nam trường Đại học Tài chính – kế toán
8. 6316/QĐ-UBND 16/11/2017 Quyết định Kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Nghĩa Mỹ
9. 6288/QĐ-UBND 16/11/2017 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tư Nghĩa
10. 363/BC-UBND 16/11/2017 Báo cáo Nhu cầu kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (vốn sự nghiệp)
11. 2233/UBND 16/11/2017 Công văn Xim đấu nối hệ thống cấp nước thuộc các dự án do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư
12. 2232/UBND 16/11/2017 Công văn Giới thệu doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài
13. 2230/UBND 16/11/2017 Công văn Thống nhất chủ trương cho Hội Luật gia huyện tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022
14. 2229/UBND 16/11/2017 Công văn Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Quảng Ngãi
15. 2226/UBND 16/11/2017 Công văn Thống nhất chủ trương cho Hội Tù yêu nước tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017
16. 2180/TB-UBND 16/11/2017 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 đối với UBND xã Nghĩa Thương
17. 2179/TB-UBND 16/11/2017 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 đối với UBND xã Nghĩa Sơn
18. 2178/TB-UBND 16/11/2017 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 đối với UBND xã Nghĩa Hiệp
19. 2177/TB-UBND 16/11/2017 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 đối với UBND xã Nghĩa Trung
20. 2176/TB-UBND 16/11/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe các tổ công tác khẩn cấp phòng, chống và khắc phục thiên tai tại 15 xã, thị trấn của huyện báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục sau bão, lũ lụt
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 13885 văn bản