Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2023/QĐ-UBND 20/4/2017 Quyết định Phân công công tác đối với ông Võ Thanh Truyền
2. 659/UBND 19/4/2017 Công văn Tham gia thẩm định dự án Nhà máy chế biến gỗ Thuận Hưng 2 và Nhà máy sản xuất chế biến gỗ của Xí nghiệp gỗ Tư Nghĩa
3. 657/UBND 19/4/2017 Công văn Báo cáo danh mục công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa lập báo cáo quyết toán
4. 516/TB-UBND 19/4/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế chợ Nghĩa Phương
5. 2014/QĐ-UBND 19/4/2017 Quyết định Tổ chức kiểm tra, truy quét ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
6. 2011/QĐ-UBND 19/4/2017 Quyết định Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
7. 654/UBND 18/4/2017 Công văn Đảm bảo an toàn về người, tài sản và nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch của NHCSXH tại các xã, thị trấn
8. 514/TB-UBND 18/4/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp liên quan đến tình hình thu thuế và nợ đọng thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện
9. 2009/QĐ-UBND 18/4/2017 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Nghĩa Hiệp
10. 2008/QĐ-UBND 18/4/2017 Quyết định Chuyển xếp ngạch và bậc lương đối với ông Võ Thanh Truyền
11. 1997/QĐ-UBND 18/4/2017 Quyết định Phê duyệt chủ sử dụng đất, loại đất, diện tích đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện công trình nhà văn hóa thôn Mỹ Hòa, địa điểm: xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
12. 1995/QĐ-UBND 18/4/2017 Quyết định Phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2017-2020
13. 1994/QĐ-UBND 18/4/2017 Quyết định Phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2017-2020
14. 640/UBND 17/4/2017 Công văn Tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
15. 1987/QĐ-UBND 17/4/2017 Quyết định Chỉ định đơn vị thầu gói thầu thực hiện dự án “điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và đề xuất biệp pháp quản lý tại làng nghề chế biến bún tươi thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi”
16. 1986/QĐ-UBND 17/4/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2017
17. 618/UBND 14/4/2017 Công văn Truy cập và triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT
18. 512/TB-UBND 14/4/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc hop tập thể lãnh đạo UBND huyện
19. 48/KH-UBND 14/4/2017 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2017
20. 1983/QĐ-UBND 14/4/2017 Quyết định Phê duyệt loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng, tắm bùn khoáng suối nước nóng Nghĩa Thuận, địa điểm: xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 11577 văn bản