Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 904/UBND 26/5/2017 Công văn Chấp thuận địa điểm để công ty TNHH MTV DV&TM Châu Hân đầu tư xây dựng nhà máy chế biến muối
2. 902/UBND 26/5/2017 Công văn Đồng ý sửa chữa duy tu bảo dưỡng và nâng cấp kênh Đập Hố Tạc, xã Nghĩa Thuận
3. 901/UBND 26/5/2017 Công văn Đồng ý sửa chữa, duy tu bảo dưỡng va nâng cấp kênh NVC8-1, xã Nghĩa Thương
4. 897/UBND 26/5/2017 Công văn Đồng ý sửa chữa, duy tu bảo dưỡng và nâng cấp kênh NVC16-1, xã Nghĩa Kỳ
5. 895/UBND 26/5/2017 Công văn Đăng ký thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017
6. 2661/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán dự án: xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng trường Đại học Tài chính – Kế toán
7. 2658/QĐ-UBND 26/5/2017 Công văn Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất thuộc khu dân cư phía Bắc trụ sở làm việc UBND huyện Tư Nghĩa; địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
8. 2657/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà làm việc Trạm Khuyến Nông huyện Tư Nghĩa
9. 2656/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà làm việc UBND xã Nghĩa Mỹ
10. 2655/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Hỗ trợ kinh phí để phục vụ công tác diễn tập PCCC phối hợp nhiều lực lượng tại Bệnh viên đa khoa Tư Nghĩa
11. 2654/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Hỗ trợ kinh phí cho Chi cục thuế Tư Nghĩa để lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017q
12. 2653/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Hỗ trợ kinh phí đi tham quan học tập kinh nghiệm về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
13. 2652/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Phân bổ kinh phí để xây dựng các khu thể thao xã và nhà văn hóa thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
14. 2651/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Phân bổ kinh phí để thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa đến năm 2020 định hướng đến năm 2025
15. 2650/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Hỗ trợ kinh phí cho Phòng Lao động Thương binh và xã hội để in sổ lĩnh tiền trợ cấp bảo trợ xã hội năm 2017
16. 2649/QĐ-UBND 26/5/2017 Quyết định Phân bổ kinh phí cho Văn phòng HĐND và UBND để mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác làm việc
17. 1018/TB-UBND 26/5/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết một số nội dung liên quan đến việc nạo vét, thông luồng phục vụ thi công các hạng mục nhà hàng trên sống thuộc dự án khu nghĩ dưỡng Bãi Dừa của Công ty TNHH Phú Điền
18. 945/TB-UBND 25/5/2017 Thông báo ủy quyền giải quyết công việc
19. 889/UBND 25/5/2017 Công văn Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa để xây dựng công trình: trường mầm non bán trú tại Vườn Xùi, thị trấn Sông Vệ, địa điểm: thị trấn Sông Vệ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
20. 888/UBND 25/5/2017 Công văn Quản lý các nguồn thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông trên địa bàn tỉnh
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 11979 văn bản